Wet verbetering poortwachter schema

Wet verbetering poortwachter

Als werkgever ben je verplicht om de stappen van de Wet verbetering poortwachter uit te voeren wanneer een van je medewerkers ziek is. Dit proces omvat verschillende stappen, en om het overzichtelijker te maken, heeft Vitaal! dit weergegeven in een visueel stappenplan.

Vitaal!
Bekijk stappenplan
Dag 1
Ziekmelding

De werknemer meldt zich ziek bij werkgever en werkgever meldt werknemer ziek bij de arbodienst.

week 6
Probleemanalyse

Uiterlijk in week 6 gaat werknemer naar de bedrijfsarts voor het opstellen van een probleemanalyse en advies over arbeidsmogelijkheden.

Week 8
Plan van aanpak

2 weken na het opstellen van de probleemanalyse dient het plan van aanpak gemaakt te worden, dit doen werkgever en werknemer samen. Hierin worden afspraken gemaakt met betrekking tot re-integreren.

Week 42
42e-weekmelding

Ziekmelding doorgeven aan UWV door werkgever.

Week 52
Eerstejaars evaluatie

Werknemer en werkgever evalueren het eerste jaar en kijken vooruit naar het tweede jaar. Moet er bijvoorbeeld een 2e spoor traject ingezet worden?

Week 68
Uiterlijk datum indienen vervroegde WIA aanvraag

Werknemer vraagt dit aan. Werkgever zorg er samen met werknemer voor dat het RIV verslag compleet is.

Week 91
Eindevaluatie plan van aanpak

Werkgever (en/of arbodienst) en werknemer evalueren samen de afgelopen twee jaar.

Week 93
Uiterlijke datum indienen WIA aanvraag

Werknemer vraagt de WIA aan. Werkgever zorg er samen met werknemer voor dat het RIV verslag compleet is.

Week 104
Einde wachttijd – WIA beschikking

Werknemer en werkgever krijgen bericht of werknemer recht heeft op een WIA uitkering en ook welke, een WGA of een IVA.

Elke 6 weken
Evaluatie / bijstelling plan van aanpak

Beoordelen arbeidsmogelijkheden door bedrijfsarts en eventueel aanpassen plan van aanpak.

Hoe kunnen wij je helpen?

Zijn er nog vragen en/of onduidelijkheden? Of wil je weten wat wij specifiek voor jou, je medewerkers of organisatie kunnen betekenen? Bel ons gerust of vul het contactformulier in. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

We horen graag van je!
info@vitaalarbo.nl0573 21 50 51
Martine Gaasbeek
Directeur Vitaal!

Neem contact op

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Er ging iets mis bij het versturen van het formulier.