vertrouwenspersoon

Externe Vertrouwenspersoon

Als werkgever wil je bijdragen aan een positieve, veilige en gezonde werkomgeving. Binnen elk bedrijf kan het voorkomen dat medewerkers worden blootgesteld aan ongewenst gedrag of een schending van integriteit. Dit kan zijn in de omgang tussen bijvoorbeeld collega’s, klanten, leveranciers of patiënten. Het is dan belangrijk dat de medewerker hierover in gesprek kan gaan. Soms voelt de medewerker zich niet veilig genoeg om dat te doen met iemand binnen de eigen organisatie en kan dan de vertrouwenspersoon benaderen.

Vitaal! voorziet organisaties in Gelderland en Overijssel van een gecertifieerde vertrouwenspersoon en neemt alle taken uit handen, zodat jij volledig ontzorgd wordt.

Vertrouwenspersoon Achterhoek

Is een vertrouwenspersoon verplicht?

Nieuwe wetgeving

In mei 2023 werd een wetsvoorstel in de Tweede Kamer aangenomen, die werkgevers met meer dan 10 werknemers verplicht om een vertrouwenspersoon te benoemen. Dit kan zowel intern als extern. Na goedkeuring door de Eerste Kamer, zal deze wet naar verwachting op 1 januari 2024 in werking treden. Onlangs schreven we hier een blog over.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Veilige gesprekspartner

Wanneer een medewerker te maken heeft met een ongewenste omgangsvorm of een schending van integriteit kan deze dit melden bij de vertrouwenspersoon. De medewerker kan zijn of haar verhaal doen bij de vertrouwenspersoon, zonder dat jij als werkgever hiervan op de hoogte wordt gebracht. Het is daarom erg belangrijk dat jouw medewerkers weten bij wie ze moeten zijn. De vertrouwenspersoon begeleidt de medewerker door te luisteren, te adviseren en hen te ondersteunen.

De vertrouwenspersoon zal objectief naar de situatie kijken en kent de procedures die in gang gezet kunnen worden. Ook kan hij of zij doorverwijzen naar hulpverlenende instanties.

Daarnaast ondersteunt en adviseert de vertrouwenspersoon jou als werkgever, bij aanpak van ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen en ondersteunt jou om een gezonde en veilige werkomgeving te creëren.
Vertrouwenspersoon Vitaal
Waarom een vertrouwenspersoon

Waarom een vertrouwenspersoon aanstellen?

Veilige werkomgeving

Door het aanstellen van een vertrouwenspersoon ben jij actief bezig met het creëren van een positieve, gezonde en veilige werkplek. Je biedt je medewerkers de mogelijkheid om ongewenst gedrag en een integriteitsschending bespreekbaar te maken en zorgt ervoor dat zij de noodzakelijke hulp kunnen krijgen. Wanneer een medewerker zich onveilig voelt door ongewenst gedrag of een integriteitsschending, is het belangrijk dat hij of zij hulp kan inschakelen. Als een medewerker hiermee te maken krijgt dan kan dit leiden tot mentale- en zelfs fysieke klachten, die kunnen leiden tot verzuim. Daarnaast kan het een oorzaak zijn van verloop van medewerkers en productieverlies.

Wat is ongewenst gedrag of een integriteitsschending?

Ongewenst gedrag of een schending op het gebied van integriteit is gedrag, dat door de medewerker wordt ervaren als bedreigend, vernederend of intimiderend. Het gaat dus om de beleving van de medewerker. Het is gedrag van een ander die maakt dat de medewerker een melding doet bij een vertrouwenspersoon.

Voorbeelden van ongewenste omgangsvormen:
Voorbeelden van integriteitsschending:
Vertrouwenspersoon Vitaal
Een interne of een externe vertrouwenspersoon?
Een interne vertrouwenspersoon is iemand binnen jouw bedrijf die is aangesteld om jouw medewerkers te ondersteunen bij meldingen (ongewenste omgangsvorm of integriteitsschending op het werk). Een externe vertrouwenspersoon daarentegen komt niet uit de organisatie en heeft geen directe betrokkenheid bij de interne processen.

Het is belangrijk je de keuze tussen een interne en een externe vertrouwenspersoon af laat hangen van de specifieke behoeften en omstandigheden van jouw bedrijf. Het kan raadzaam zijn om beide opties te overwegen en eventueel een combinatie van beide te implementeren om de beste ondersteuning en begeleiding voor medewerkers te waarborgen.
Voordelen van een interne vertrouwenspersoon:
Vertrouwdheid met de organisatie: Een interne vertrouwenspersoon begrijpt de bedrijfscultuur, de werkomstandigheden en de specifieke uitdagingen waar medewerkers mee te maken kunnen hebben. Dit kan helpen bij de afhandeling van meldingen die een medewerker doet.
Snellere toegang: Een interne vertrouwenspersoon is meestal gemakkelijker bereikbaar voor medewerkers. Dit betekent dat meldingen snel kunnen worden opgepakt en dat er minder tijd verloren gaat.
Vertrouwelijkheid: Hoewel een interne vertrouwenspersoon deel uitmaakt van de organisatie, is hij of zij gebonden aan strikte vertrouwelijkheidsregels. Dit kan medewerkers geruststellen in dat hun privacy wordt gerespecteerd.
Nadelen van een interne vertrouwenspersoon:
Belangenconflicten: Een interne vertrouwenspersoon kan soms te maken krijgen met loyaliteit aan de organisatie, waardoor er beperkingen kunnen zijn bij het volledig ondersteunen van de medewerker.
Gebrek aan neutraliteit: Omdat een interne vertrouwenspersoon deel uitmaakt van hetzelfde systeem als de medewerker, kan het voorkomen dat het voor hen in bepaalde situaties moeilijk is om volledig onpartijdig te zijn.
Bezorgdheid over repercussies: Medewerkers kunnen aarzelen om de door hen ervaren ongewenste omgangsvorm of integriteitsschending openlijk te bespreken met een interne vertrouwenspersoon uit angst voor eventuele negatieve gevolgen binnen de organisatie.
Voordelen van een externe vertrouwenspersoon:
Onafhankelijkheid en neutraliteit: Een externe vertrouwenspersoon heeft geen directe betrokkenheid bij de organisatie, waardoor hij of zij volledig onafhankelijk kan opereren en geen belangenconflicten heeft.
Verhoogd vertrouwen: Medewerkers voelen zich mogelijk veiliger om een melding te delen met een externe vertrouwenspersoon, aangezien hij of zij niet gebonden is aan de organisatie.
Objectiviteit: Een externe vertrouwenspersoon kan vaak een objectiever perspectief bieden bij het behandelen van meldingen en kan ondersteunen bij het identificeren van bredere patronen of problemen binnen de organisatie.
Nadelen van een externe vertrouwenspersoon:
Minder bekend met de organisatie: Een externe vertrouwenspersoon kan minder vertrouwd zijn met de specifieke dynamiek en processen van de organisatie, wat zijn of haar vermogen om effectieve oplossingen te bieden kan beperken.

Externe vertrouwenspersoon in Gelderland & Overijssel

Een betrouwbare partner

Ben je ervan overtuigd dat een externe vertrouwenspersoon het beste bij jouw organisatie past? Vitaal! is al jarenlang een betrouwbare partner voor bedrijven in Gelderland & Overijssel. We ontzorgen je volledig op het gebied van een vertrouwenspersoon, zodat je zelf niets meer hoeft te doen. Bekijk onze vertrouwenspersoon abonnementen en plan gerust een kennismaking!

Externe vertrouwenspersoon en Overijssel

Verbonden door lokale taal, onze partners in Oost-Nederland

Hoe kunnen wij je helpen?

Zijn er nog vragen en/of onduidelijkheden? Of wil je weten wat wij specifiek voor jou, je medewerkers of organisatie kunnen betekenen? Bel ons gerust of vul het contactformulier in. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

Of neem persoonlijk
contact met mij op!
linda@vitaalarbo.nl+31 6 20 96 30 72
Linda Lankveld
Senior adviseur
re-integratie & Vertrouwenspersoon Vitaal!

Neem contact op

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Er ging iets mis bij het versturen van het formulier.