vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is (nog) niet verplicht maar wel heel verstandig om als bedrijf te hebben. Binnen elk bedrijf kan het voorkomen dat medewerkers worden blootgesteld aan ongewenst gedrag. Dit kan zijn in de omgang tussen bijvoorbeeld collega’s, met klanten of patiënten.

Vitaal! voorziet jouw organisatie van een vertrouwenspersoon en neemt alle taken uit handen, zodat jij volledig ontzorgt wordt.

Ongewenst gedrag

Wat is ongewenst gedrag?

Respectvol blijven

Ongewenst gedrag is gedrag, als dit door iemand wordt ervaren als bedreigend, vernederend of intimiderend. Dit is subjectief en gedrag kan door iedereen anders worden ervaren. Het is aan de “ontvanger” om gedrag te kwalificeren én om een keuze te maken om een melding te doen bij een vertrouwenspersoon. Bijvoorbeeld over pesten, discriminatie of seksuele intimidatie.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Veilige gesprekspartner

Wanneer een medewerker te maken heeft met een ongewenste omgangsvorm, verzorgt de vertrouwenspersoon de eerste opvang. De medewerker kan zijn of haar verhaal doen bij de vertrouwenspersoon, zonder dat jij als werkgever hiervan op de hoogte wordt gebracht. Het is daarom erg belangrijk dat jouw medewerkers weten bij wie ze moeten zijn.

De vertrouwenspersoon begeleidt de medewerker door te luisteren, te adviseren en hulp aan te bieden. De vertrouwenspersoon zal objectief naar de situatie kijken en kent de procedures die in gang gezet kunnen worden. Ook kan hij of zij doorverwijzen naar hulpverlenende instanties.

Daarnaast ondersteunt en adviseert de vertrouwenspersoon jou als werkgever, bij aanpak van ongewenste omgangsvormen en helpt jou om een gezonde en veilige werkomgeving te creëren.
Vertrouwenspersoon Vitaal
Waarom een vertrouwenspersoon

Waarom een vertrouwenspersoon aanstellen?

Veilige werkomgeving

Door het aanstellen van een vertrouwenspersoon ben jij actief bezig met het creëren van een gezonde en veilige werkplek. Je biedt je medewerkers de mogelijkheid om ongewenst gedrag bespreekbaar te maken en zorgt ervoor dat zij de noodzakelijke hulp kunnen krijgen. Wanneer een medewerker zich onveilig voelt door ongewenst gedrag, is het belangrijk dat hij of zij hulp kan inschakelen. Als je te maken krijgt met ongewenste omgangsvormen, dan kan dit leiden tot psychische klachten, die vervolgens tot verzuim kunnen leiden. Maar productiviteitsverlies of verloop van medewerkers wordt ook vaak gezien als gevolg van blootstelling aan ongewenste omgangsvormen binnen een bedrijf.

Een interne of een externe vertrouwenspersoon?
Een interne vertrouwenspersoon is iemand binnen jouw bedrijf die is aangesteld om jouw medewerkers te ondersteunen bij problemen of klachten op het werk. Een externe vertrouwenspersoon daarentegen komt niet uit de organisatie en heeft geen directe betrokkenheid bij de interne processen.

Het is belangrijk je de keuze tussen een interne en een externe vertrouwenspersoon af laat hangen van de specifieke behoeften en omstandigheden van jouw bedrijf. Het kan raadzaam zijn om beide opties te overwegen en eventueel een combinatie van beide te implementeren om de beste ondersteuning en begeleiding voor medewerkers te waarborgen.
Voordelen van een interne vertrouwenspersoon:
Vertrouwdheid met de organisatie: Een interne vertrouwenspersoon begrijpt de bedrijfscultuur, de werkomstandigheden en de specifieke uitdagingen waar medewerkers mee te maken kunnen hebben. Dit kan helpen bij de afhandeling van klachten en problemen.
Snellere toegang: Een interne vertrouwenspersoon is meestal gemakkelijker bereikbaar voor medewerkers. Dit betekent dat problemen snel kunnen worden aangepakt en dat er minder tijd verloren gaat.
Vertrouwelijkheid: Hoewel een interne vertrouwenspersoon deel uitmaakt van de organisatie, is hij of zij gebonden aan strikte vertrouwelijkheidsregels. Dit kan medewerkers geruststellen dat hun privacy wordt gerespecteerd.
Nadelen van een interne vertrouwenspersoon:
Belangenconflicten: Een interne vertrouwenspersoon kan soms te maken krijgen met loyaliteit aan de organisatie, waardoor er beperkingen kunnen zijn bij het volledig ondersteunen van de medewerker.
Gebrek aan neutraliteit: Omdat een interne vertrouwenspersoon deel uitmaakt van hetzelfde systeem als de medewerkers, kan het voor hen moeilijk zijn om volledig onpartijdig te zijn in bepaalde situaties.
Bezorgdheid over repercussies: Medewerkers kunnen aarzelen om hun problemen openlijk te bespreken met een interne vertrouwenspersoon uit angst voor eventuele negatieve gevolgen binnen de organisatie.
Voordelen van een externe vertrouwenspersoon:
Onafhankelijkheid en neutraliteit: Een externe vertrouwenspersoon heeft geen directe betrokkenheid bij de organisatie, waardoor ze volledig onafhankelijk kunnen opereren en geen belangenconflicten hebben.
Verhoogd vertrouwen: Medewerkers voelen zich mogelijk veiliger om hun problemen te delen met een externe vertrouwenspersoon, aangezien ze niet gebonden zijn aan de organisatie.
Objectiviteit: Een externe vertrouwenspersoon kan vaak een objectiever perspectief bieden bij het behandelen van klachten en kan helpen bij het identificeren van bredere patronen of problemen binnen de organisatie.
Nadelen van een externe vertrouwenspersoon:
Minder bekend met de organisatie: Een externe vertrouwenspersoon kan minder vertrouwd zijn met de specifieke dynamiek en processen van de organisatie, wat zijn of haar vermogen om effectieve oplossingen te bieden kan beperken.

Vertrouwenspersoon via Vitaal!

Een betrouwbare partner

Ben jij ervan overtuigd dat een externe vertrouwenspersoon het beste bij jouw organisatie past? Vitaal! helpt jouw organisatie graag verder. Bekijk onze vertrouwenspersoon abonnementen en sluit direct af!

Interne vertrouwenspersoon

Hoe kunnen wij je helpen?

Zijn er nog vragen en/of onduidelijkheden? Of wil je weten wat wij specifiek voor jou, je medewerkers of organisatie kunnen betekenen? Bel ons gerust of vul het contactformulier in. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

We horen graag van je!
info@vitaalarbo.nl0573 21 50 51
Martine Gaasbeek
Directeur Vitaal!

Neem contact op

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Er ging iets mis bij het versturen van het formulier.