Eigenrisicodrager ziektewet

Eigenrisicodragerschap
Ziektewet

Wanneer je eigenrisicodrager bent, betekent dit dat je verantwoordelijk bent voor de begeleiding van jouw (ex)medewerkers tijdens de Ziektewet uitkering. Vitaal! zorgt ervoor dat je aan alle wettelijke verplichtingen voldoet. Vitaal! heeft daarom een eigen verzekeringsarts met specialistische kennis. .Uiteraard kunnen wij ook de uitkeringsadministratie en verloning voor jou verzorgen.

Vitaal!
Neem contact op
Wat is eigenrisicodragerschap?

Wat is eigenrisicodragerschap (ERD)?

Regie op schadelast

In Nederland ben je als werkgever verantwoordelijk voor de sociale verzekeringswetten (zoals de ziektewet) van je medewerkers. Als werkgever draag je hiervoor premiekosten af aan de werkhervattingskas (WHK). Wat jij als werkgever moet betalen, is afhankelijk van een aantal zaken (de loonsom, de uitbetaalde WGA- en Ziektewet uitkeringen en de sectorpremie). Meestal ontvang je in november de beschikking van het UWV hiervan, met daarin de gegevens waarop de premie gebaseerd is.

Door deze sociale verzekeringswetten, kan een medewerker die ziek uit dienst gaat, terugvallen op een Ziektewet uitkering van het UWV. Werkgevers kunnen er echter ook voor kiezen, zelf de verantwoordelijkheid en kosten te dragen voor het re-integreren en het betalen van de Ziektewet uitkering. Dit heet het eigenrisicodragerschap. Vanzelfsprekend vervalt dan ook de premie die jaarlijks betaald moet worden aan het UWV middels de WHK.

Op onze website staat een tool om te berekenen of het ERD voor jouw bedrijf de juiste keuze is. Na het invullen hiervan, zie je heel snel wat het eigen risicodragerschap jou financieel kan opleveren. Hiermee heb je direct inzicht in eventuele besparingen die de keuze kan opleveren. Ook als het niet rendabel is, ontvang je hiervan een onderbouwd advies.

Wat is het voordeel van ERD voor jou als werkgever?

Je hebt meer grip en controle op het verzuim en de re-integratie. Ook is er een grotere mate van invloed tijdens de re-integratie van medewerkers. Er zijn meer mogelijkheden om de duur van het verzuim aanzienlijk te reduceren, andere taken in de werkhervatting te zoeken en daarmee de schadelast te beperken.
Door het eigenrisicodragerschap vervalt de WHK premie. Dit resulteert direct in een kostenbesparing.

Waarom zou je niet kiezen voor het ERD Ziektewet?

Voor midden klein bedrijf (MKB) met beperkte financiële middelen, kunnen 1 of 2 zieken die onder ziektewet vallen al een grote kostenpost zijn. Het kan goedkoper zijn deze kosten doormiddel van een premiebetaling bij het UWV onder te brengen.
Het ERD is complex met betrekking tot wet- en regelgeving, waar je als werkgever wel de verantwoordelijkheid voor draagt, ook als je hier niet voldoende kennis voor in huis hebt. Daarnaast kan het beheren van verzuim- en re-integratie trajecten veel tijd in beslag nemen.

Hoe ondersteunt Vitaal! jou bij het eigenrisicodragerschap?

Volledige ontzorging

Vitaal! ondersteunt jou als werkgever in alle taken van het eigenrisicodragerschap. Wij:

Begeleiden jouw ex-medewerker tijdens ziekte en vervullen namens jou, alle (wettelijke) taken.
Berekenen het dagloon en zorgen voor de loonstroken voor jouw ex-medewerker. Jij ontvangt van ons een SEPA bestand voor de betaling.
Houden grip op schadelast, door alert te zijn op re-integratiekansen.
Sturen actief op werkhervatting in ander betaald werk d.m.v. een sollicitatieplicht bij arbeidsmogelijkheden.
Voeren namens jou, bezwaar en beroep indien nodig.

Ben jij van plan eigenrisicodrager te worden, of ben je het reeds geworden? Vitaal! ondersteunt graag jouw organisatie. Neem contact met ons op!

Vitaal!
Neem contact op
Sociale zekerheid

Verbonden door lokale taal, onze partners in Oost-Nederland

Meer weten over eigenrisicodragerschap?

Onlangs hebben we een webinar gegeven over het eigenrisicodragerschap. In dit webinar leggen onze collega's uit wat het eigenrisicodragerschap inhoudt en bespreken ze aan de hand van enkele voorbeelden de financiële impact van het eigenrisicodragerschap.

Daarnaast vertellen ze je wat de organisatorische impacts zijn bij de overstap naar het eigenrisicodragerschap en hoe Vitaal! jouw organisatie hierin kan ondersteunen.

Hoe kunnen wij je helpen?

Zijn er nog vragen en/of onduidelijkheden? Of wil je weten wat wij specifiek voor jou, je medewerkers of organisatie kunnen betekenen? Bel ons gerust of vul het contactformulier in. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

We horen graag van je!
info@vitaalarbo.nl0573 21 50 51
Martine Gaasbeek
Directeur Vitaal!

Neem contact op

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Er ging iets mis bij het versturen van het formulier.