Eigenrisicodragerschap WIA WGA

Eigenrisicodragerschap
WIA/WGA

Jouw (ex)medewerker is bij Vitaal! in goede handen. Onze deskundigen zien je medewerker regelmatig en sturen op (arbeids)mogelijkheden. Op deze manier zetten we altijd in op activiteiten die leiden naar werk of een herbeoordeling. Onze verzekeringsarts houdt jouw schadelast beheersbaar en zorgt ervoor dat kansen benut worden.

Vitaal!
Neem contact op
Wat is eigenrisicodragerschap?

Wat is eigenrisicodragerschap WIA/WGA

Regie op schadelast

In Nederland ben je als werkgever verantwoordelijk voor het verzekeren van je medewerkers tegen onder andere arbeidsongeschiktheid. Dit is geregeld via de sociale verzekeringswetten. Hieronder vallen o.a. de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) en de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA).

Wanneer jouw medewerker 104 weken arbeidsongeschikt is geweest, wordt hij of zij opgeroepen door het UWV voor een WIA beoordeling. Na deze beoordeling zal het UWV een IVA/WGA uitkering betalen aan jouw medewerker. Net als bij de Ziektewet incasseert het UWV de premie voor de werkhervattingskas (WHK) middels een premie. Uit de inkomsten van deze premie worden in Nederland de IVA/WGA uitkeringen betaald.

Als werkgever kun je er ook voor kiezen om ERD te worden voor de WGA. Indien je als werkgever eigenrisicodrager bent, ben je verantwoordelijk voor het dragen van de kosten van de uitkering van jouw medewerkers wanneer deze een  WGA uitkering moeten krijgen.

Wat is het voordeel van ERD WGA?

Grip op schadelast. Meer invloed op de re-integratie van ex-medewerkers met een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering door het inzetten van interventies.
Geen premieafdracht middels WHK.
Periodieke toetsing op de mogelijkheden van een herbeoordeling.

Waarom niet kiezen voor het ERD WGA?

Je bent een MKB ondernemer met een kleine loonsom, de premieafdracht aan de WHK is lager dan het bedrag dat je eventueel moet betalen indien je max. 10 jaar zelf moet financieren (risicobeperking).
Het brengt verplichtingen met zich mee, zoals re-integratie van gedeeltelijk arbeidsongeschikte ex-medewerkers.
De administratieve taken van een WGA traject zijn complex en vragen daarom expertise en tijd.

Hoe ondersteunt Vitaal! jou bij het eigenrisicodragerschap?

Volledige ontzorging

Vitaal! ondersteunt jou als werkgever in alle taken van het eigenrisicodragerschap. Wij:

Begeleiden jouw ex medewerker tijdens de WGA uitkering en vervullen, namens jou, alle (wettelijke) taken.
Kijken mee naar het percentagearbeidsongeschiktheid dat door het UWV op basis van standaard richtlijnen is vastgesteld (waar je als werkgever slechts zeer beperkte invloed op hebt).
Bieden de mogelijkheid voor een periodieke beoordeling door onze verzekeringsarts, die de haalbaarheid van een herbeoordeling bij het UWV toetst.
Houden grip op schadelast, door alert te zijn op re-integratiekansen.
Vragen de herbeoordeling aan bij het UWV.
Voeren jouw uitkeringsadministratie.
Voeren, namens jou, bezwaar en beroep.

Ben jij van plan eigenrisicodrager te worden, of ben je het reeds geworden? Vitaal! ondersteunt graag jouw organisatie. Neem contact met ons op!

Vitaal!
Neem contact op
Ondersteuning eigenrisicodrager

Meer weten over eigenrisicodragerschap?

Onlangs hebben we een webinar gegeven over het eigenrisicodragerschap. In dit webinar leggen onze collega's uit wat het eigenrisicodragerschap inhoudt en bespreken ze aan de hand van enkele voorbeelden de financiële impact van het eigenrisicodragerschap.

Daarnaast vertellen ze je wat de organisatorische impacts zijn bij de overstap naar het eigenrisicodragerschap en hoe Vitaal! jouw organisatie hierin kan ondersteunen.

Hoe kunnen wij je helpen?

Zijn er nog vragen en/of onduidelijkheden? Of wil je weten wat wij specifiek voor jou, je medewerkers of organisatie kunnen betekenen? Bel ons gerust of vul het contactformulier in. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

We horen graag van je!
info@vitaalarbo.nl0573 21 50 51
Martine Gaasbeek
Directeur Vitaal!

Neem contact op

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Er ging iets mis bij het versturen van het formulier.