Premiewijzer

Heb jij je wel eens afgevraagd of het eigenrisicodragerschap Ziektewet of WGA jouw organisatie financieel voordeel oplevert? Met de premiewijzer van Vitaal! krijg je direct een advies op maat. In dit advies leggen we uit hoe het advies tot stand is gekomen en welke informatie hiervoor is gebruikt. Je ontvangt het rapport na het invullen binnen korte tijd in je mail.

Vitaal!
Bereken jouw premie
Wat is eigenrisicodragerschap?

Wat is eigenrisicodragerschap (ERD)?

Regie op schadelast

In Nederland ben je als werkgever verantwoordelijk voor de sociale verzekeringswetten (zoals de ziektewet) van je medewerkers. Als werkgever draag je hiervoor premiekosten af aan de werkhervattingskas (WHK). Wat jij als werkgever moet betalen, is afhankelijk van een aantal zaken (de loonsom, de uitbetaalde WGA- en Ziektewet uitkeringen en de sectorpremie). Meestal ontvang je in november de beschikking van het UWV hiervan, met daarin de gegevens waarop de premie gebaseerd is.

Door deze sociale verzekeringswetten, kan een medewerker die ziek uit dienst gaat, terugvallen op een Ziektewet uitkering van het UWV. Werkgevers kunnen er echter ook voor kiezen, zelf de verantwoordelijkheid en kosten te dragen voor het re-integreren en het betalen van de Ziektewet uitkering. Dit heet het eigenrisicodragerschap. Vanzelfsprekend vervalt dan ook de premie die jaarlijks betaald moet worden aan het UWV middels de WHK.

Verzamel de volgende gegevens
voor het invullen:

Loonsom (2018 t/m 2022)
Uitkeringslast ZW-flex in 2022
Geen eigenrisicodrager WGA geweest na 1 juli 2015: WGA-uitkeringslasten (de WGA-uitkeringslasten zijn de uitkeringen die in of na 2007 zijn ingegaan en die betaald zijn in 2022).
Wel eigenrisicodrager WGA geweest na 1 juli 2015: WGA-totaallasten (de WGA-totaallasten zijn de WGA-uitkeringslasten inclusief de uitkeringen die zijn ontstaan tijdens het eigenrisicodragen).

Vitaal! gaat zorgvuldig met jouw gegevens om. Zie voor meer info ons privacyreglement.

Ontvang direct advies!

Als je zover bent kun je de premiewijzer invullen. Je ontvangt na invullen binnen korte tijd in je mail een financieel onderbouwd advies. In dit advies lees je wat de beste keus is voor jouw organisatie.

Vitaal! ondersteunt jou bij het eigenrisicodragerschap

Volledige ontzorging

Vitaal! ondersteunt jou als werkgever in alle taken van het eigenrisicodragerschap. Wij:

Begeleiden jouw ex-medewerker tijdens ziekte en vervullen namens jou, alle (wettelijke) taken.
Berekenen het dagloon en zorgen voor de loonstroken voor jouw ex-medewerker. Jij ontvangt van ons een SEPA bestand voor de betaling.
Kijken mee naar het percentagearbeidsongeschiktheid dat door het UWV op basis van standaard richtlijnen is vastgesteld (waar je als werkgever slechts zeer beperkte invloed op hebt).
Bieden de mogelijkheid voor een periodieke beoordeling door onze verzekeringsarts, die de haalbaarheid van een herbeoordeling bij het UWV toetst.
Houden grip op schadelast, door alert te zijn op re-integratiekansen.
Sturen actief op werkhervatting in ander betaald werk d.m.v. een sollicitatieplicht bij arbeidsmogelijkheden.
Voeren namens jou, bezwaar en beroep indien nodig.

Ben jij van plan eigenrisicodrager te worden, of ben je het reeds geworden? Vitaal! ondersteunt graag jouw organisatie. Neem contact met ons op!

Vitaal!
Neem contact op
Sociale zekerheid

Vragen over eigenrisicodragerschap?

Zijn er nog vragen en/of onduidelijkheden? Of wil je weten wat wij specifiek voor jou, je medewerkers of organisatie kunnen betekenen? Bel ons gerust of vul het contactformulier in. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

Of neem persoonlijk
contact met mij op!
martine@vitaalarbo.nl+31 6 86 86 29 49
Martine Gaasbeek
Directeur Vitaal!

Neem contact op

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Er ging iets mis bij het versturen van het formulier.