Vergelijk onze verzuimabonnementen

Bekijk uitgebreid de inhoud van onze verzuimabonnementen en vergelijk ze gemakkelijk met elkaar. Zie je niet een combinatie die bij jouw organisatie past? Dan helpen wij jou graag verder met een contract op maat. Neem daarvoor contact met ons op.

Vitaal!
Vergelijk
Prijs per medewerker per jaar
Eigen regie
€25.-
Basis
€48,-
Uitgebreid
€108,-
Compleet
€183.-
Verzuimbegeleiding
Vaste casemanager
Vaste bedrijfsarts
Vaste praktijk ondersteuner bedrijfsarts (POB)
Toegang tot kerndeskundigen
Verzuimsysteem
Opvoeren verzuimdossier
Signalering verhaalsrecht bij derden (REGRES)
Interventieadvies bij dreigend langdurig verzuim
Signalering frequent verzuim
Melding 42e weeks, vangnetmelding of ziek uit dienst melding
Contact met werkgever over ziekmelding
1e contactmoment met medewerker
Vervolgcontact met medewerker, < 6 weken
Vervolgcontact met medewerker, > 6 weken
Overleg met derden t.b.v. verzuimdossier
Traject geen gehoor incl. correspondentie t.b.v. loonopschorting of loonstaking < 6 weken
Traject geen gehoor incl. correspondentie t.b.v. loonopschorting of loonstaking > 6 weken
Opstellen concept Plan van Aanpak
Opstellen vraagstelling t.b.v. bedrijfsarts of POB
Opstellen (concept) periodieke evaluatie medewerker/werkgever
Opstellen concept eerstejaarsevaluatie
Uitnodiging en planning spreekuur
Bedrijfsarts / Praktijk Ondersteuner Bedrijfsarts
Spreekuur & probleemanalyse
Bijstelling probleemanalyse
Vervroegd spreekuur < 6 weken
Spreekuur bedrijfsarts (vervolg)
Spreekuur met tolk
Spreekuur inclusief FML/IZP
Spreekuur incl. opstellen actueel oordeel en medische informatie t.b.v. WIA aanvraag of ziek uit dienst
Melding beroepsziekten
Overleg met werkgever of derden t.b.v. verzuimdossier
Spreekuur POB
Arbeidsomstandigheden spreekuur bedrijfsarts
Poortwachtersgarantie
Overleg met OR, SMT etc. op locatie (tijd conform uurtarief deskundige excl. reistijd en kilometers.)
Second opinion (bedrijfsarts)
Kosten informatie opvragen curatieve sector
doorbelasting
doorbelasting
doorbelasting
doorbelasting
No show bedrijfsarts
tarief verrichting
tarief verrichting
tarief verrichting
tarief verrichting
No show Praktijkondersteuner Bedrijfsarts
tarief verrichting
tarief verrichting
tarief verrichting
tarief verrichting
Verzuimsysteem
Eenmalige inrichtingskosten*
€450,00
€450,00
€450,00
€450,00
Onbeperkt opvoeren verzuimdossiers
Signalering wettelijke taken
Berichten uitwisselen t.b.v verzuimdossier in beveiligde omgeving
Verzuimrapportages
*Eenmalige verplichte kosten

Prijzen exclusief B.T.W.
Download overzicht & tarieven

Ben je op zoek naar maatwerk?

Zie je niet een combinatie die bij jouw organisatie past? Dan helpen wij jou graag verder met een contract op maat. Neem daarvoor contact met ons op.

We horen graag van je!
info@vitaalarbo.nl0573 21 50 51
Martine Gaasbeek
Directeur Vitaal!

Neem contact op

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Er ging iets mis bij het versturen van het formulier.