2/8/2023

Initiatiefwetsvoorstel aangenomen: Verplichte vertrouwenspersoon

Hoe ga jij dit regelen binnen jouw bedrijf?

Leestijd:
4
min.
Delen op:

In de Arbowet staat dat je als werkgever moet zorgen voor veilige en gezonde werkomstandigheden. Net zoals je misschien beleid hebt om blootstelling aan gevaarlijke stoffen te voorkomen, moet je ook zorgen dat medewerkers niet blootstaan ongewenste omgangsvormen. Wanneer voorkomen niet mogelijk is, moet je dit zoveel mogelijk zien te beperken.

Het wetsvoorstel

Er is in mei jl. een wetsvoorstel aangenomen in de tweede kamer, dat werkgevers met 10 of meer werknemers verplicht om een vertrouwenspersoon aan te wijzen. Dat kan een interne vertrouwenspersoon zijn, maar ook een externe vertrouwenspersoon, of een combinatie hiervan. Hoewel het wetsvoorstel nog door de eerste kamer moet worden goedgekeurd, is de verwachting dat het wetsvoorstel op 1 januari 2024 actief is.

De interne vertrouwenspersoon

Als je kiest voor een interne vertrouwenspersoon, dan moet deze een adequate opleiding krijgen. Dit vraagt tijd en budget. Ook zul je ondersteuning moeten regelen voor de interne vertrouwenspersoon. Een interne vertrouwenspersoon krijgt dezelfde bescherming en positionering als leden van de ondernemingsraad.

De externe vertrouwenspersoon

Als je de keuze maakt voor een externe vertrouwenspersoon, dan dien je hiervoor een overeenkomst af te sluiten. Je kunt vaak kiezen in welke vorm je gebruik wilt maken van een vertrouwenspersoon. Dit kan op abonnementsbasis zijn of via een vast bedrag per jaar voor zijn of haar beschikbaarheid.

De taken van een vertrouwenspersoon

In het wetsvoorstel zijn ook de taken van een vertrouwenspersoon opgenomen Deze gelden voor zowel de interne vertrouwenspersoon als de externe vertrouwenspersoon. De minimale taken van een vertrouwenspersoon zijn:

• Het opvangen, begeleiden en adviseren van de medewerker en zo nodig doorverwijzen naar een professionele hulpverlenende instantie of hulpverlener,

• Het zelfstandig inschakelen van hulp van een deskundige of bemiddelaar bij conflicten die te maken hebben met ongewenste omgangsvormen,

• Het adviseren over verder te nemen stappen door de medewerker en zo nodig ook het verlenen van nazorg,

• Het gevraagd of ongevraagd adviseren over (knelpunten in) het beleid en de uitvoering hiervan en het signaleren van eventuele knelpunten in de uitvoering van het beleid,

• Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de werkgever over ongewenste omgangsvormen,

• Het geven van voorlichting over ongewenste omgangsvormen en verstrekken van  informatie over de inhoud van zijn of haar functie en bereikbaarheid,

• Het aanleveren van een jaarlijks verslag met bevindingen aan de werkgever en ondernemingsraad, indien er sprake is geweest van meldingen.

De rol van de ondernemingsraad

De ondernemingsraad moet geraadpleegd worden en moet instemmen met de regeling die door de werkgever met de vertrouwenspersoon wordt gemaakt. Dit betekent ook dat zij moet instemmen met de keuze van de vertrouwenspersoon.

Wanneer moet je het geregeld hebben?

Vanaf het moment dat het wetsvoorstel is aangenomen krijg je als werkgever tijd om alles te regelen. Die tijdsduur varieert tussen de 4 en 12 maanden, afhankelijk van het aantal medewerkers dat je in dienst hebt.

Vitaal! ondersteunt jou met een externe vertrouwenspersoon

Via Vitaal! regel jij een externe vertrouwenspersoon. Hij of zij helpt jou met het opstellen van beleid en met de voorlichting voor jouw medewerkers binnen jouw organisatie.

Vitaal! leidt interne vertrouwenspersonen op

Kies je ervoor om een interne vertrouwenspersoon aan te stellen, dan helpen wij je met de opleiding. Ook ondersteunen we de vertrouwenspersoon met het opstellen van beleid of bij de uitvoering van de functie.

Meer weten?

Stuur een mail naar info@vitaalarbo.nl en wij zorgen ervoor dat je zo snel mogelijk de gewenste informatie krijgt. Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om ons contactformulier op onze website www.vitaalarbo.nl in te vullen.

Preventie

Risico's op burn-out, ongevallen en verzuim brengt Vitaal! in kaart. Samen met jou werken we aan preventie zodat jouw medewerkers gezond blijven.

Verzuim

Ziekteverzuim is in veel gevallen niet medisch. Vanuit die gedachte werkt Vitaal! altijd samen met jou en je medewerker aan een goede oplossing.

Re-integratie

Samen aan de slag naar werkhervatting. Bij langdurige arbeidsongeschiktheid onderzoekt Vitaal! alle mogelijkheden en werkt naar een passende oplossing voor iedereen. Wij gaan voor duurzaam.

Eigenrisicodragerschap

Wij zorgen dat jij aan alle verplichtingen voldoet die je als eigen risicodrager hebt. Ook verlonen wij de Ziektewetuitkering. Vitaal! ontzorgt en zorgt voor regie op schadelast.

Hoe kunnen wij je helpen?

Zijn er nog vragen en/of onduidelijkheden? Of wil je weten wat wij specifiek voor jou, je medewerkers of organisatie kunnen betekenen? Bel ons gerust of vul het contactformulier in. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

We horen graag van je!
info@vitaalarbo.nl0573 21 50 51
Martine Gaasbeek
Directeur Vitaal!

Neem contact op

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Er ging iets mis bij het versturen van het formulier.