5/2/2022

Het UWV beslist te laat over de WIA-uitkering van mijn (ex) medewerker. En nu?

Er zijn mogelijkheden om de nadelige gevolgen te beperken. We leggen het je graag uit!

Leestijd:
7
min.
Delen op:

Een te late beslissing van het UWV. Wat zijn de gevolgen?

Het gevolg is dat medewerkers na 104 weken arbeidsongeschiktheid geen duidelijkheid hebben over de toekenning van hun WIA-uitkering of de hoogte hiervan. Ondertussen stopt jouw loondoorbetalingsverplichting aan je medewerker, net zoals de Ziektewet-uitkering aan jouw (ex) medewerker als je Eigen Risico Drager (ERD) bent voor de Ziektewet.  

Wat zijn de regels?

De wettelijke termijn voor een WIA-beoordeling.

De beslistermijn waarbinnen het UWV een oordeel geeft over de WIA aanvraag is 8 weken na ontvangst van de WIA aanvraag. De uiterlijke termijn voor het inzenden van een WIA aanvraag is in week 93 van de arbeidsongeschiktheid. Dit betekent dat het UWV uiterlijk in week 101 van de arbeidsongeschiktheid een oordeel over de WIA geeft. Dat is dus 3 weken voordat je (ex) medewerker 2 jaar ziek is, en hierdoor de loondoorbetaling of de ziektewetuitkering stopt.

Het UWV verlengt de beslistermijn van de WIA-beoordeling.

Het UWV mag de beslistermijn verlengen, maar moet dit binnen de 8 weken van de gewone beslistermijn schriftelijk kenbaar maken. Ook is het UWV verplicht om in deze brief de termijn te benoemen, waarin zij de beoordeling gaat doen. Dit moet zo kort mogelijk zijn. Hier wordt een termijn van 4 weken als redelijk gezien.

Wat zijn de gevolgen van een te late beslissing voor mij en mijn (ex) medewerker?

Moet ik als werkgever het loon of de ziektewet uitkering doorbetalen?

Nee dat hoeft niet. Deze verplichting stopt na 104 weken arbeidsongeschiktheid.

De 104 weken zijn voorbij en mijn (ex) medewerker heeft geen inkomen meer.

Jouw (ex) medewerker kan een voorschot vragen op de WIA-uitkering bij het UWV. Dit voorschot wordt later verrekend met een eventuele WW-uitkering of met de WIA-uitkering. Mocht jouw (ex) medewerker geen recht hebben op een WW-uitkering of een WIA-uitkering dan wordt dit voorschot niet meer teruggevorderd.

Ik ben Eigen Risico Drager voor de WGA. Wat gebeurt er met de onterechte doorbelasting aan mij als het UWV beslist dat mijn medewerker geen WIA-uitkering krijgt?

Als jouw (ex) medewerker een voorschot heeft gevraagd en later blijkt dat hij of zij geen WIA-uitkering krijgt, dan moet het UWV de doorbelasting terugbetalen aan jou. Kijk daarom goed de betaalspecificaties van het UWV na of er een doorbelasting heeft plaatsgevonden van het voorschot.

Ik ben geen eigen risico drager voor de WGA. Levert het voorschot op de WIA uitkering een verhoging van de gedifferentieerde premie voor mij als werkgever, als blijkt dat mijn medewerker geen WIA-uitkering krijgt?

Nee, het ten onrechte uitbetaalde voorschot aan jouw (ex)medewerker mag niet leiden tot een verhoging van de gedifferentieerde premie. Dit geldt overigens alleen voor middelgrote en grote werkgevers. Kleine werkgevers betalen een sectorale premie. Wanneer je geen eigen risico drager bent krijg je pas na 2 jaar de beschikking. Denk hier dus goed aan wanneer je de beschikking krijgt.

Let op: Wanneer het UWV beslist dat er sprake is van een IVA-uitkering voor jouw (ex) medewerker, dan moet de doorbelasting van een voorschot aan de eigen risicodrager voor de WGA altijd worden terugbetaald. Voor werkgevers die geen eigen risicodrager zijn, mag een IVA-uitkering nooit tot een verhoging van de premie leiden.

Wat te doen bij een te late beslissing?

Stel het UWV in gebreke bij een te late beslissing.

Er zijn een aantal redenen waarom je het UWV in gebreke kunt stellen bij een te late beslissing.

1. Stel het UWV in gebreke als er binnen de wettelijke beslistermijn (8 weken) geen beslissing is genomen én als het UWV binnen deze termijn niet schriftelijk heeft bevestigd dat zij de beslissing uitstellen.

2. Stel het UWV in gebreke als de (schriftelijk bevestigde) nieuwe beslistermijn is verstreken en er nog geen beslissing over de WIA-uitkering van jouw medewerker is genomen.

3. Stel het UWV in gebreke als de (schriftelijk bevestigde) nieuwe beslistermijn opnieuw wordt verlengd.

4. Stel het UWV in gebreke als de nieuwe beslistermijn langer dan 4 weken is.

Het in gebreke stellen gebeurt eigenlijk altijd door de aanvrager van de uitkering. Jouw (ex) medewerker dus. Jij kunt dit als werkgever ook doen. Hiervoor heb je dan wel een machtiging van je (ex)medewerker nodig.

Hoe stel je het UWV in gebreke?

Je stelt het UWV in gebreke met een formulier dat beschikbaar is op de site van het UWV. Je vindt het formulier hier

Wat gebeurt er na het in gebreke stellen?

Na het in gebreke stellen van het UWV probeert het UWV binnen 14 dagen een oordeel te geven over de WIA-uitkering. Doen ze dit niet én communiceren ze hier niet over, dan geldt per dag dat de beslissing langer duurt een vergoeding. Deze kan oplopen naar maximaal een vergoeding van € 1442,- in totaal.

Wanneer het UWV geen beslissing neemt over de WIA-uitkering binnen 2 weken, dan kun je hiertegen ook beroep instellen bij de rechtbank.

Wat gebeurt er met het dienstverband na 104 weken arbeidsongeschiktheid?

De 104 weken zijn voorbij. Mag ik het dienstverband beëindigen?

Er is geen sprake meer van een opzegverbod. Met een VSO kun je het dienstverband beëindigen.

Mijn (ex) medewerker wil het dienstverband (nog) niet beëindigen.

Als de 104 weken zijn verstreken mag je een ontslagprocedure starten bij het UWV. Hiervoor is dan wel aanvullende informatie nodig en moet de bedrijfsarts een verklaring aanleveren. Dit is verplicht omdat er tenslotte nog geen WIA-beoordeling heeft plaatsgevonden.

Raadpleeg altijd een specialist in het arbeidsrecht als er problemen zijn rondom het beëindigen van het dienstverband of als je deze verwacht.

Tot slot

We denken dat we de meeste voorkomende vragen voor je hebben beantwoord. Mocht je nog een vraag hebben, laat het ons dan weten. Onze specialisten staan voor je klaar en helpen je graag. Wij zijn te bereiken via 0573-215051 of via mailadres info@vitaalarbo.nl

 

 

Preventie

Risico's op burn-out, ongevallen en verzuim brengt Vitaal! in kaart. Samen met jou werken we aan preventie zodat jouw medewerkers gezond blijven.

Risico's inventariseren
Sociale veiligheid
Fysieke veiligheid

Verzuim

Ziekteverzuim is in veel gevallen niet medisch. Vanuit die gedachte werkt Vitaal! altijd samen met jou en je medewerker aan een goede oplossing.

Oorzaak verzuim
Impact berekenen
Gepaste begeleiding

Re-integratie

Samen aan de slag naar werkhervatting. Bij langdurige arbeidsongeschiktheid onderzoekt Vitaal! alle mogelijkheden en werkt naar een passende oplossing voor iedereen. Wij gaan voor duurzaam.

1e spoor begeleiding
2e spoor begeleiding
3e spoor begeleiding

Sociale zekerheid

Wij zorgen dat jij aan alle verplichtingen voldoet die je als eigen risicodrager hebt. Ook verlonen wij de Ziektewetuitkering. Vitaal! ontzorgt en zorgt voor regie op schadelast.

Financiële impact berekenen
Werkgever
(Ex-)medewerker

Hoe kunnen wij je helpen?

Zijn er nog vragen en/of onduidelijkheden? Of wil je weten wat wij specifiek voor jou, je medewerkers of organisatie kunnen betekenen? Bel ons gerust of vul het contactformulier in. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

We horen graag van je!
info@vitaalarbo.nl0573 21 50 51
Martine Gaasbeek
Directeur Vitaal!

Neem contact op

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Er ging iets mis bij het versturen van het formulier.